Raport z działalności

Raport z działalności

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt przedstawić Państwu raport, który jest zwieńczeniem mojej 9-letniej działalności charytatywnej.

Rok 2022 był dla mnie szczególny, ponieważ udało nam się zorganizować pierwszą edycję Wielkiej Aukcji Charytatywnej. To właśnie dzięki tej inicjatywie i hojności naszych darczyńców – ludzi ze świata biznesu i sztuki, przyjaciół fundacji, ludzi wrażliwych na krzywdę drugiego człowieka, udało nam się dotrzeć z pomocą do jeszcze większej liczby potrzebujących. Kwota zebrana podczas aukcji przeszła moje najśmielsze oczekiwania! Dodatkowo mój ukochany mąż, Rafał Brzoska, zdecydował się ją podwoić, dzięki czemu zamknęliśmy licytację z wynikiem 8 792 000 zł. Pierwsza Wielka Aukcja Charytatywna była dla nas przełomowa jeszcze z jednego powodu. Udało mi się nakłonić mojego ukochanego męża do powołania swojej fundacji. Tym samym środki zebrane podczas gali zasiliły nie tylko projekty Omenaa Foundation, ale także trafiły do wybitnie zdolnej młodzieży, czyli stypendystów Rafał Brzoska Foundation.

Działania Omenaa Foundation nie są wyłącznie pomocą projektową. Zakładają przede wszystkim systemowe zmiany i długofalowe wsparcie. Nasza praca skupia się m.in. na pomocy dzieciom ulicy w Ghanie, które w naszej szkole Kids Haven School znajdują bezpieczną przystań. Ten ośrodek ma szczególne miejsce w moim sercu. Od niego bowiem zaczęły się wszystkie działania mojej fundacji. Nasi podopieczni, to dzieci, które zostały sprzedane przez własne rodziny do niewolniczej pracy. To właśnie w naszym ośrodku mają szansę zaznać normalnego i bezpiecznego dzieciństwa. Po raz pierwszy spać w prawdziwym łóżku, korzystać z łazienki czy usiąść w szkolnej ławce. Pod czujnym okiem naszych nauczycieli rozpoczynają proces edukacji. Dostają własne przybory szkolne i podręczniki, dzięki którym uczą się czytać i pisać, a także mówić po angielsku.

24 lutego 2022 roku, po wybuchu wojny w Ukrainie, wszyscy Polacy oraz przedstawiciele polskiego biznesu ruszyli z pomocą braciom zza wschodniej granicy. Wspólnie z moim mężem także podjęliśmy natychmiastowe działania. W zaledwie trzy tygodnie udało nam się otworzyć RiO Edu Centrum– ośrodek dziennego wsparcia dla kobiet i dzieci z Ukrainy. Pierwsze środki na realizację tego projektu pozyskaliśmy od amerykańskiego funduszu. Aby jednak dalej kontynuować tę pomoc, potrzebowaliśmy Państwa wsparcia. To także dzięki Wam udało nam się stworzyć piękną przestrzeń edukacyjno-terapeutyczną, w której pomoc otrzymało 2892 dzieci oraz 2790 kobiet z Ukrainy. Oprócz wsparcia psychologicznego i medycznego, zapewniliśmy im także intensywne kursy języka polskiego, programy aktywizacji zawodowej oraz pomoc prawną.

Kiedy po raz pierwszy dowiedziałam się, że w pieczy zastępczej w Polsce przebywa około 72 300 dzieci, nie mogłam przejść obok tej informacji obojętnie. Jestem pół Afrykanką i pół Europejką, dlatego postanowiłam, że połowę swojej aktywności będę poświęcać dzieciom ulicy w Ghanie, a drugą podopiecznym polskich domów dziecka, zapewniając im m.in. pomoc psychologiczno-terapeutyczną, pomoce szkolne czy wyjazdy na obozy. W 2022 roku udało nam się pomóc około 400 dzieciom z 24 placówek z całej Polski.

W maju 2024 roku będę świętować 10-lecie działalności charytatywnej. Jestem dumna, bo z każdym miesiącem jest ona coraz lepsza i bardziej skuteczna, a nowe inicjatywy pomocowe Omenaa Foundation pozwalają nam działać z jeszcze większym rozmachem. Serdecznie dziękując za dotychczasowe wsparcie, oddaję w Państwa ręce pełny opis działań i efektów pracy mojej fundacji. Witajcie w sercu naszej misji! Tylko razem jesteśmy w stanie tworzyć lepszy świat.

Z poważaniem,

Omenaa Mensah

Prezeska Omenaa Foundation