Kontakt

Formularz kontaktowy

    Wymagana zgodaPotwierdzam zapoznanie się z informacją na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez administratora danych osobowych - fundację Omenaa Foundation z siedzibą w Warszawie, przy ul. Heleny Kozłowskiej 1 lok. 43, 00-710 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000509539, NIP: 5272719133, REGON: 147357946. (wymagane)