Wpłać online

Wpłać darowiznę online

i pomóż nam w naszych akcjach charytatywnych

lub wpisz dowolną własną kwotę Przekaż darowiznęDostawcą usług płatniczych jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Omenaa Foundation z siedzibą w Warszawie, ul. Heleny Kozłowskiej 1 lok. 43, 00-710 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000509539, NIP: 5272719133, REGON: 147357946. Administrator będzie pozyskiwał Państwa dane w postaci adresu email w celu umożliwienia Państwu dokonania płatności przy wykorzystaniu systemu dostarczanego przez dostawcę usług płatniczych. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://omenaafoundation.com/polityka-prywatnosci.