Poznaj Fundację // Cele Fundacji

Cele Fundacji

Główne cele działalności fundacji zbudowane są na wartościach, które stanowią fundament nowoczesnego i dobrze sytuowanego społeczeństwa. Każda z tych wartości zrodziła się w sercu Omeny w wyniku jej doświadczeń życiowych i dziś wyznacza główne kierunki działalności fundacji. A są nimi: edukacja, tolerancja i współpraca.

EDUKACJA

bo wszystko co Omenaa osiągnęła w życiu zawdzięcza wykształceniu. Gdy była dzieckiem, jej tata mawiał „Samochody, domy, biżuterię zawsze można stracić. Tego co mamy w głowie nikt nigdy nam nie zabierze”. Dlatego jednym z celów fundacji jest pomoc w rozwoju edukacji w miejscach, gdzie dostęp do niej jest nadal ograniczony. Uważamy, że tylko dzięki wykształceniu dzieci z najbiedniejszych regionów Afryki mają szansę na lepsze życie. Nie jedzenie, ubrania, czy inne dary, ale właśnie umożliwienie tym dzieciom edukacji, będzie dla nich najlepszym wsparciem, jakie możemy ofiarować. Dobre wykształcenie sprawi, że staną się samodzielne i same będą mogły decydować o własnym życiu.

TOLERANCJA

bo Omenaa z racji swojego pochodzenia i koloru skóry, zwłaszcza w dzieciństwie, miewała wiele nieprzyjemnych sytuacji wynikających z braku tolerancji polskiego społeczeństwa. Stąd w swojej działalności ogromną wagę przykłada do szacunku do innych ludzi niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, orientacji, statusu materialnego etc.

Tolerancja nierozerwalnie łączy się z edukacją. Bez edukacji nie ma tolerancji. To brak wiedzy sprawia, że ludzie boją się osób innej rasy, innego wyznania, czy odmiennej orientacji seksualnej, a swój strach przekładają na hejt, czy agresję.

WSPÓŁPRACA

bo jak na bizneswoman przystało, Omenaa dostrzega ogromny potencjał w rozwoju biznesu w Afryce. Dlatego jej ambicją jest pomaganie w tworzeniu i zacieśnianiu współpracy biznesowej, społecznej, czy kulturalnej Polski z Afryką. Jednak warunkiem owocnej współpracy jest wnikliwe poznanie potencjalnych partnerów, zrozumienie ich ograniczeń, możliwości oraz potrzeb, a także stworzenie zdrowych relacji biznesowych opartych na obopólnych korzyściach. Bez edukacji i tolerancji wobec odmienności żadna współpraca nie jest możliwa.