Projekty // Pomoc polskim Dzieciom

POMOC POLSKIM DZIECIOM

Omenaa Foundation w edukacji wpiera także polskie dzieci, które wprawdzie mają do niej dostęp, ale z uwagi na ograniczone środki finansowe, bardzo często nie mają niezbędnego do nauki sprzętu komputerowego. Problem ten obnażyła pandemia. Po jej wybuchu okazało się, że w domach dziecka, bądź rodzinach zastępczych owszem były komputery, ale po jednym na kilkoro podopiecznych. W trakcie wprowadzenia zdalnej nauki brak komputera praktycznie wyłączył te dzieci z zajęć szkolnych. Dlatego nasza fundacja pomaga potrzebującym dzieciom w zorganizowaniu niezbędnego do nauki sprzętu komputerowego. Dotychczas udało nam się skompletować i dostarczyć blisko 500 komputerów i laptopów. W najbliższej przyszłości będziemy także tworzyli program stypendialny dla najzdolniejszej młodzieży z domów dziecka, który umożliwi im studiowanie na zagranicznych, bądź najbardziej prestiżowych prywatnych uczelniach w Polsce.