Zdrowie psychiczne jest dla nas ważne!

Zdrowie psychiczne jest dla nas ważne!

Nasz team fundacyjny wziął udział w inspirującej konferencji, poświęconej zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży oraz dostępności edukacji. Wydarzenie to stanowiło inaugurację projektu „Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”.

Obecna podczas wydarzenia Ministra Edukacji, Barbara Nowacka, podkreśliła brak działań prewencyjnych w ciągu ostatnich ośmiu lat, mających zapobiegać kryzysowi psychicznemu wśród najmłodszych. Wyraziła pilną potrzebę podejmowania działań w tej kwestii oraz podziękowała wszystkim za zrozumienie potrzeby naprawy edukacji i stworzenia bezpiecznej przestrzeni szkolnej.

Wśród uczestników znaleźli się także ministrowie, parlamentarzyści, specjaliści oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Dyskutowali nad systemowym wsparciem dla zdrowia psychicznego najmłodszych. Zaprezentowano projekt IBE pt. „Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”oraz inne inicjatywy z tego obszaru. Podkreślono cztery priorytety działań: promocję zdrowia psychicznego, profilaktykę, wsparcie w sytuacjach kryzysowych oraz pomoc w powrocie do zdrowia.

To ważne wydarzenie stanowi kolejny krok ku budowie systemu wsparcia dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, co ma kluczowe znaczenie dla ich prawidłowego rozwoju. Wspólnie możemy dokonać istotnych zmian na rzecz przyszłych pokoleń!