Wszystko dla dzieci!

Wszystko dla dzieci!

W naszej fundacji kierujemy się zawsze dobrem dzieci. W Ghanie, gdzie Omenaa Foundation prowadzi szkołę Kids Haven School, praca na ich rzecz jest wyjątkowo ważna. Dlaczego? Pomimo znaczących postępów w ostatnich latach, dla wielu małoletnich dostęp do wysokiej jakości edukacji nadal stanowi wyzwanie. Problemem jest niedobór nauczycieli, słaba infrastruktura szkolna, brak materiałów edukacyjnych, a także ograniczony dostęp do szkół w niektórych obszarach, zwłaszcza na wsiach.

Dodatkowo z powodu braku dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej dzieci w Ghanie cierpią z powodu różnych problemów zdrowotnych, w tym chorób zakaźnych (malaria, cholera czy gruźlica). Dużym problemem jest też brak dostępu do czystej wody pitnej i odpowiednich warunków sanitarnych.

Pomimo wprowadzenia praw mających na celu zwalczanie pracy dzieci, nadal istnieje problem wykorzystywania dzieci do pracy w różnych sektorach, zwłaszcza w rolnictwie, górnictwie, handlu oraz usługach domowych. Praca dzieci naraża je na różne ryzyka, w tym na utratę edukacji, wyzysk, urazy fizyczne oraz wykluczenie społeczne.

W naszej szkole Kids Haven School staramy się każdego dnia zmieniać świat na lepsze! W ośrodku rezyduje Damian Kurpiewski, przedstawiciel naszej fundacji, który dba o codziennej potrzeby młodych podopiecznych. Do jego zadań należy m.in. zapewnienie im bezpieczeństwa, dostępu do edukacji oraz zdrowego wyżywienia. Oprócz tego rozwija salę JLabs Kids Academy (salę komputerową) stworzoną przy współpracy z firmą JLabs oraz przestrzeń sportową, którą finansuje nasz wieloletni partner, E.Wedel. Jednak przede wszystkim Damian stara się spędzać wartościowy czas z dzieciakami, dbając o ich rozwój fizyczny i psychiczny w ciepłych, wspierających warunkach. Zobacz zdjęcia!