Rozliczenie Wielkiej Aukcji Charytatywnej TOP CHARITY… i nowy projekt!