Ratujemy kolejne życie!

Ratujemy kolejne życie!

Historia Aliny – wolontariuszki z Ukrainy, poruszyła do głębi Omenę Mensah. Po wybuchu wojny 22-letnia młoda mama biegła pod ostrzałem artyleryjskim, by ratować swoje maleńkie dzieci. Niestety na skutek wybuchu miny przeciwpiechotnej straciła cały dolny fragment twarzy. 

Nieprzytomna, w bardzo ciężkim stanie, dzięki niesamowicie sprawnej pomocy logistycznej prof. Roberta Gałęzowskiego – eksperta w dziedzinie ratownictwa, Alina została przetransportowana do zespołu prof. Maciejowskiego, laureata medycznego Oscara, który otrzymał go w 2014 roku za wykonanie pierwszego w Polsce przeszczepu twarzy. 

To właśnie profesor skontaktował się z Omeną Mensah z prośbą o wsparcie dla Aliny. Konsorcjum Filantropijne bez chwili zawahania, jednogłośnie zdecydowało, by przeznaczyć na ten cel odpowiednie fundusze, pozyskane dzięki zaangażowaniu i wsparciu przedsiębiorców o wielkich sercach podczas Wielkiej Aukcji Charytatywnej TOP CHARITY 2023.

Rekonstrukcja, którą przeprowadzili profesorowie Adam Maciejewski oraz Łukasz Krakowczyk była trudną, wieloetapową drogą, składającą się m.in. z ponad dwudziestu, wielogodzinnych operacji i zabiegów. Dokonali oni dzieła godnego medycznego ,,Oscara” (którego mamy nadzieję, że po raz kolejny otrzymają) – Alina może na nowo mówić, śmiać się, czy samodzielnie jeść. 

Cieszymy się, że uśmiech Aliny jest jednym z efektów działań tak pięknej inicjatywy, jaką jest Konsorcjum Filantropijne.