Omenaa Foundation wspiera szkolenia dla ukraińskich lekarzy z zakresu medycyny pola walki

Omenaa Foundation wspiera szkolenia dla ukraińskich lekarzy z zakresu medycyny pola walki

Tocząca się wojna w Ukrainie to ryzyko utraty życia i odniesienia poważnych ran. Niestety cywilna kadra medyczna w Ukrainie nie jest wyszkolona w działaniach ratowniczych w strefach objętych konfliktem. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu jakie przedstawiło Ministerstwo Zdrowia Ukrainy, polskie służby medyczne zrealizowały szkolenia z ratownictwa taktycznego. Omenaa Foundation także zaangażowała się w projekt.

 Szkolenia dla 500 lekarzy i felczerów z Ukrainy podjął się Warszawski Uniwersytet Medyczny we współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Aby skutecznie przygotować ukraińskie służby medyczne do ratowania ludzi w strefie działań bojowych, został stworzony dedykowany ośrodek szkoleniowy w Iwano – Frankowsku, który będzie kontynuować zajęcia już we własnym zakresie.

Program 50-godzinnego kursu zakładał realizację zagadnień z zakresu medycyny ratunkowej oraz elementów związanych z postępowaniem na polu walki lub/i w sytuacji bezpośredniego zagrożenia terrorystycznego (TCCC – Tactical Combat Casualty Care) – mówi prof. Robert Gałązkowski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. – TCCC to wojskowe standardy opieki pourazowej w przedszpitalnej medycynie bojowej mające na celu zmniejszenie liczby niepotrzebnych ofiar śmiertelnych przy jednoczesnym zapewnieniu powodzenia operacji. TCCC posiada trzy podstawowe cele, do których należy: zapewnienie opieki ratującej życie rannemu, ograniczenie ofiar, ale również zminimalizowanie ofiar wśród personelu medycznego udzielającego pomocy medycznej. Najważniejszym zadaniem jest wykonać właściwe działanie w odpowiednim czasie.

 – Rozmowa z prof. Gałązkowskim była niezwykle emocjonalna, wszyscy mieliśmy łzy w oczach, temat wojny w Ukrainie był ciągle świeży. Byłam pod wrażeniem jego zapału i wrażliwości oraz determinacji, by jak najszybciej pomóc ukraińskim służbom medycznym. – dodaje Omenaa Mensah – Profesor opowiedział nam dramatyczną historię mężczyzny, który walczył w Ukrainie i został ciężko ranny w twarz. Niestety zabrakło na miejscu doświadczenie i wiedzy z medycyny taktycznej u ratowników i nie został odpowiednio szybko ewakuowany do szpitala. Rana się zainfekowała, a dziś pacjent czeka na przeszczep twarzy w Polsce. Dlatego tak ważne są te szkolenia, które trwały nawet podczas ostrzałów. Były wówczas przenoszone do schronów.

Omenaa Foundation zapewniła lekarzom i fleczerom 500 apteczek taktycznych IFAK oraz sprzęt oraz nowoczesne fantomy na szkolenia.

Ratownik taktyczny jest przede wszystkim operatorem (żołnierzem, policjantem), dlatego najważniejsze jest wykonanie zadania. W tym momencie pojawia się podstawowa różnica między ratownictwem cywilnym, a taktycznym (TCCC) – dodaje prof. Gałązkowski – Ukraiński personel medyczny, który odbył szkolenia, w sposób jednoznaczny deklaruje, że wiedza, umiejętności, a także świadomość sytuacyjna bardzo wzrosły, a to był jeden z kluczowych celów jaki sobie założyliśmy. Co więcej, zgłaszają się do nas prywatnie lekarze, którzy chcą odbyć taki kurs, co wprost potwierdza zapotrzebowanie na tego typu kompetencje w grupie cywilnego personelu medycznego w Ukrainie. Tym bardziej jestem wdzięczny pani Omenie za swój wkład w nasz projekt.

 

Cele kursu:

1.    Podniesienie poziomu umiejętności w zakresie dynamiki pracy zespołu medycznego, algorytmów postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia oraz wiedzy o systemie opieki poresuscytacyjnej.

2.    Przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych w zakresie właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych i u dzieci.

3.    Podniesienie poziomu w zakresie rozpoznania pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia. Identyfikacja przyczyny i wdrożenie działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krążenia.

4.    Nauka uczestników procedur i zasad postępowania zapewniających opiekę poszkodowanemu na polu walki lub ataku terrorystycznego.

5.    Podniesienie poziomu uczestników szkolenia w zakresie postępowania w sytuacji wystąpienia dużej liczby poszkodowanych, z uwzględnieniem sytuacji zagrożenia terrorystycznego, w tym elementów zagrożenia z grupy CBRN oraz wykorzystania protokołu segregacji medycznej SALT.