Omenaa Foundation i Rafał Brzoska Foundation wśród inicjatorów koalicji dla integracji osób z Ukrainy

Omenaa Foundation i Rafał Brzoska Foundation wśród inicjatorów koalicji dla integracji osób z Ukrainy

Fundacje Omeny Mensah i Rafała Brzoski, wspólnie z trzema innymi organizacjami pozarządowymi powołały porozumienie, które ma pomóc w ułatwieniu adaptacji osób z Ukrainy w polskim społeczeństwie. Według koalicji istnieje pilna potrzeba działań by w najbliższej przyszłości w Polsce stworzyć zgodną, wielonarodowościową wspólnotę i uniknąć wewnętrznych konfliktów na tym tle.

Wojna w Ukrainie spowodowała masowy exodus Ukraińców do Polski. Aktualnie według szacunków w naszym kraju przebywa ponad 2,8 mln obywateli Ukrainy, z których duża część planuje zostać tutaj na dłużej. To sprawi, że Polska w bardzo szybkim czasie z monokulturowej zmieni się w kraj wielokulturowy. 

W pierwszych miesiącach wojny Polacy powszechnie zaangażowali się w doraźną pomoc uchodźcom wojennym. Ponad pół roku po inwazji polskie społeczeństwo zaczyna zmieniać swoją opinię o potrzebie pomocy, a także samych uchodźcach. Powodem są zmiany na rynku pracy, trudniejsza sytuacja ekonomiczna, a także szerząca się dezinformacja.

Dla zbudowania stabilnej wspólnoty i przyjaznych relacji z imigrantami potrzebne jest wzmocnienie pozytywnych opinii o osobach z Ukrainy. Konieczne jest wdrożenie działań komunikacyjnych i edukacyjnych, które pozwolą na adaptację migrantów w szkołach i miejscach pracy.  Pozytywne doświadczenia z pracy mogą mieć kluczowe znaczenie dla opinii tak osób z Ukrainy jak i obywateli Polski. Dlatego kluczowe znaczenie dla powodzenia integracji osób z Ukrainy będą miały działania pracodawców, organizacji społecznych i samorządów.

W celu ułatwienia współpracy i większej skuteczności podejmowanych działań została powołana do życia koalicja organizacji pozarządowych – biznesowych i społecznych – na rzecz integracji osób z Ukrainy. Wśród inicjatorów koalicji oprócz Omenaa Foundation i Rafał Brzoska Foundation znajdują się Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka, Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Fundacja Przeciwdziałamy Dezinformacji. Do koalicji włączyła się już Rada Pracodawców RP. 

Zainicjowanie koalicji to nie jedyne działania, które podejmują Omenaa Foundation i Rafał Brzoska Foundation. Założyciele fundacji od początku wojny w Ukrainie pomagają zarówno uchodźcom w Polsce, jak i Ukraińcom walczącym o wolność swojego kraju. Para zorganizowana dwa olbrzymie Konwoje Polskich Serc z prywatną pomocą humanitarną, które trafiły do szpitala dziecięcego w Równem oraz do Charkowa, na tereny najcięższych działań wojennych.

W Warszawie Omenaa Foundation w zaledwie trzy tygodnie uruchomiła RiO EDU CENTRUM, dzienny ośrodek wsparcia dla mam z Ukrainy i ich dzieci. Tu kobiety uczą się polskiego i szkolą kompetencje zawodowe, by możliwie jak najszybciej znaleźć pracę w Polsce i móc się usamodzielnić, a w tym czasie nauczyciele i opiekunowie ośrodka zajmują się ich dziećmi, organizując im naukę języka oraz zabawę. „W Warszawie wydano ponad 130 tys. numerów PESEL dla Ukraińców. To ogromna społeczność, która musi znaleźć sposób zaklimatyzowania się w nowych realiach, by z Polakami tworzyć zgodną i harmonijnie funkcjonującą społeczność.”  – mówi Omenaa Mensah i dodaje – „W naszym RiO EDU CENTRUM codziennie widzimy sens działań, których celem jest mądre włączenie ukraińskich kobiet do polskiego rynku pracy. Dlatego cieszę się, że powstała koalicja na rzecz integracji osób z Ukrainy, bo zintensyfikuje ona działania organizacji pozarządowych i włączy do współpracy pracodawców.” – mówi Omenaa Mensah założycielka Omenaa Foundation.