Kids Haven School w Ghanie powitało aż 60 nowych podopiecznych!

Kids Haven School w Ghanie powitało aż 60 nowych podopiecznych!

Od początku tego roku prowadzona przez Omenaa Foundation szkoła dla dzieci ulicy w Ghanie – Kids Haven School – przyjęła pod opiekę aż 60 podopiecznych z innej lokalnej szkoły. Dzięki temu dzieci otrzymują nie tylko wsparcie edukacyjne, ale także wyżywienie.  Uczniowie pochodzą ze skrajnie ubogich rodzin, gdzie każdego dnia walczy się o byt.

By poradzić sobie z problemem braku żywności, zbudowaliśmy obok szkoły farmę kurcząt, która nie tylko dostarcza dodatkowego pożywienia dla szkoły, ale aktywizuje zawodowo kobiety z lokalnej społeczności.

Rozpoczęliśmy także budowę łazienki i toalety w ich poprzedniej szkole, które są niezbędne dla zapewnienia higienicznych warunków nauki i życia. Ponadto, planujemy w tym roku wybudować dla dzieci nową, murowaną szkołę. Obecna konstrukcja z drewna jest narażona na zawalenie i wymaga natychmiastowej interwencji.

Dzięki wsparciu i zaangażowaniu naszych darczyńców zapewniamy lepszą przyszłość dla dzieci, które często nie mają szans na normalne życie. Dziękujemy!