Omenaa Foundation ma już 10 lat!

Omenaa Foundation ma już 10 lat!

W maju 2024 roku Omenaa Foundation świętuje 10-lecie istnienia! Dokładnie dekadę temu Omenaa Mensah zdecydowała, że sławę oraz znane nazwisko chce wykorzystać do realizacji szczytnych inicjatyw. Postawiła też sobie jeden cel: pomagać innym i zmieniać świat na lepsze. Niepisanym mottem działań Omenaa Foundation stały się słowa Nelsona Mandeli: Edukacja jest najsilniejszą bronią, której możemy użyć, aby zmienić świat, dlatego od początku fundacja angażowała się w różnorodne działania obejmujące pomoc dzieciom ulicy w Afryce, opiekę nad podopiecznymi polskich domów dziecka oraz wsparcie dla najbardziej potrzebujących dzieci z Polski i Ukrainy. Omenaa Foundation zapewnia szeroki zakres wsparcia, w tym pomoce naukowe, zajęcia językowe i korepetycje dla uczniów. Nie zapomina też o pełnoletnich wychowankach opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, organizując kursy i warsztaty doszkalające, które pomagają im lepiej przygotować się do samodzielnego życia.

Od czasu wybuchu wojny w Ukrainie fundacja aktywnie działa na rzecz tamtejszej społeczności. W ramach swojej działalności prowadzi RiO Edu Centrum – dzienny ośrodek pomocy, który zapewnia wsparcie i edukację dla ukraińskich matek oraz ich dzieci. Pod koniec 2022 roku uruchomiono RiO Vibe Centrum, gdzie zarówno podopieczni z Ukrainy, jak i dzieci oraz młodzież z polskich domów dziecka otrzymują wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, a także pomoc w zakresie psychoedukacji. Ponadto Centrum skupia się na rozwijaniu umiejętności motorycznych i społecznych wszystkich najmłodszych podopiecznych.

Minione dziesięciolecie, pełne wyzwań, trudnych decyzji, sukcesów i nieustającego zaangażowania, jest nie tylko świadectwem siły i determinacji. To także, jak podkreśla Omenaa Mensah, dowód na to, że niemożliwe nie istnieje – również w życiu osobistym, bo właśnie dzięki pomaganiu założycielka Omenaa Foundation poznała swojego męża Rafała Brzoskę i dziś wspólnie realizują misję pomagania.