Pomoc Ukraińskim Dzieciom

Pomoc Ukraińskim Dzieciom

Omenaa Foundation aktywnie angażuje się w pomoc dzieciom z Ukrainy

 

,,Tylko w długofalowym, mądrym działaniu widzimy sens, dlatego pracujemy nad stworzeniem ośrodków dla matek i dzieci z Ukrainy, którym chcemy stworzyć bezpieczne miejsce, ze wsparciem edukacyjnym, psychologicznym i prawnym. Dzieciom chcemy zapewnić edukację, a kobietom aktywizację zawodową” – mówi Omenaa Mensah, Prezeska i Założycielka Omenaa Foundation.

 

Aktualnie tworzymy taki pilotażowy ośrodek w Warszawie, przy ulicy Konstruktorskiej, we współpracy z Mondial Assistance, który udostępnił nam przestrzeń biurową na cele ośrodka. Naszym partnerem strategicznym jest Ashoka Polska.

 

więcej informacji: https://omenaafoundation.com/projekty-fundacji/pomoc-ukrainskim-dzieciom/