One Humanity Institute i Omenaa Foundation wspólnie dla pokoju na świecie

One Humanity Institute i Omenaa Foundation wspólnie dla pokoju na świecie

Co roku, 21 wrzenia, na całym wiecie obchodzony jest Midzynarodowy DziePokoju. Tegoroczym tematem wita jest „Ending Racism. Building Peace”. One Humanity Institute zaprosił fundacjOmeny Mensah do współpracy przy jego obchodach.

One Humanity Institute (OHI) jest globalnym instytutem, którego centrum znajduje siw Owicimiu, w Polsce, obok Auschwitz. Działajc jako midzypokoleniowe centrum nazwane OHI Bakery (w kamienicy mieciła sipiekarnia) jest punktem wyjcia i prototypem dla wikszego kampusu. Miejsce słuy jako przestrzeco-workingowa, punkt spotkai biblioteka pokoju. Instytut współpracuje z społecznocilokaln, młodzieżą i gośćmi z całego wiata. Instytut chce budowapokojowe rozwizania, mówigłono o równoci, sprawiedliwoci, współodczuwaniu.

WspółzałoycielkOHI jest dr Nina Meyerhof. Jest take załoycielkChildren of the Earth (COE), ogólnowiatowej organizacji, która inspiruje, łączy i wzmacnia młodziepracujcna rzecz pokoju zarówno lokalnie, jak i globalnie. To włanie Nina zaprosiła Omenaa Foundation do promowania Dnia Pokoju.

DziePokoju obchodzony na całym wiecie. wito zainicjowany jest przez ONZ, nadrzdnym celem jest budowanie pokoju na wiecie oraz zbudowanie fundamentu dla ewolucji zrozumienia i uwiadomienia, e jestemy naprawd’jednludzkoci’. I to jest jedyny sposób, abymy mogli osignąć trwały pokój. – mówi dr Nina Meyerhof.

Wszyscy mamy do odegrania rolw promowaniu pokoju. A zwalczanie rasizmu jest kluczem do osignicia tego celu. witujmy pokój, wspierajmy ruchy, które walczo równość i prawa człowieka oraz potpiajmownienawici, zarówno online, jak i offline. Odbudujmy zaufanie i spójność społecznpoprzez edukacji sprawiedliwość naprawcz. – mówi Omenaa Mensah, prezeska Omenaa Foundation.

W Midzynarodowym Dniu Pokoju, Instytut zorganizował konferencjonline z udziałem młodziey z całego wiata. online. To uczestnicy z Chicago, Polski (Owicim), Ukrainy i Rwandy. Bdsidzieliopiniami, inspirowai dyskutowao budowaniu społeczestw, w których wszyscy członkowie czuj, e mogsirozwija. O stworzeniu wiata, w którym wszyscy ludzie straktowani równo, niezalenie od rasy, koloru skóry, orientacji czy pochodzenia.

Wydarzenie bdzie mona obejrzena stronie http://theone.stream