Konsorcjum Filantropijne – nowa inicjatywa Omenaa Foundation

Konsorcjum Filantropijne – nowa inicjatywa Omenaa Foundation

„Pokażmy, że będziemy silniejsi i lepsi tylko wtedy, kiedy będziemy tacy dla innych. Dobro wraca!” – Omenaa Mensah 

Konsorcjum Filantropijne to najnowsza inicjatywa Omenaa Foundation, dzięki której jeszcze bardziej rozszerzyliśmy skalę naszej pomocy, nawiązując współpracę z innymi organizacjami charytatywnymi. Na projekty poszczególnych fundacji przekażemy imponującą kwotę – aż 30% środków zebranych podczas Wielkiej Aukcji Charytatywnej TOP CHARITY!

Kluczowym działaniem Konsorcjum jest łączenie i wspieranie działań różnych fundacji, szczególnie z obszaru edukacji i zdrowia, uwzględniając zarówno lokalne inicjatywy, jak i te o zasięgu ogólnopolskim. Proces przyjmowania wniosków rozpoczął się tuż po Wielkiej Aukcji Charytatywnej, a zakończył się 30 czerwca. Do Rady Konsorcjum Filantropijnego wpłynęło aż 25 projektów mających na celu m.in.: wsparcie rozwoju młodych, utalentowanych osób w trudnej sytuacji materialnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z domów dziecka czy wsparcie psychologiczne najmłodszych. Fundacje składały również wnioski o dofinansowanie działań, takich jak badanie płodności wśród młodych kobiet oraz zakup sprzętu medycznego dla polskich ratowników na ukraińskim froncie.

O środki zgromadzone podczas aukcji ubiegać się będą: Chabad Lubavitch Kraków, Czepczyński Family Foundation, Fundacja „Z Porywu Serca”, Fundacja Adamed, Fundacja Charytatywni, Fundacja Embrace, Fundacja Horyzont360, Fundacja im. Janusza Korczaka w Jaśle, Fundacja im. Ks. Kanonika Zdzisława Sobierajskiego NOSDUO, Fundacja Jakich Mało, Fundacja KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin, Fundacja MRM, Fundacja One Day, Fundacja Promocji Artystów WACHTA ART, Fundacja Rodziny Maj im. Piotra Maj, Fundacja Polskiej Organizacji Ratowniczej, Fundacja Rodziny Sadowskich, Fundacja Rozwoju Społecznego Uskrzydlamy, Fundacja STARS4STARS, Fundacja The Good People, Fundacja Wiewiórki Julii, Fundacja ZOBACZ MNIE, Instytut Fale Loki Koki, OmenaArt Foundation oraz Rafał Brzoska Foundation.

Aktualnie nadszedł czas, aby przeprowadzić dokładną analizę i ocenę zgłoszeń. Nasz zespół ekspertów i doradców pracuje nieustannie, aby dokonać wyboru projektów, które spełniają nasze kryteria i wykazują największy potencjał w zakresie wpływu społecznego. Ogłoszenie zwycięzców planowane jest na 30 września 2023 roku.

Dziękujemy wszystkim fundacjom, które zgłosiły swoje projekty. Jesteśmy zaszczyceni widząc tak wiele inspirujących pomysłów i zaangażowania w tworzenie pozytywnych zmian. Wierzymy, że razem możemy budować lepszy, sprawiedliwszy świat!