Zaproszenie na prezentację książki “Wybieram Polskę. Swój wśród Obcych. Obcy Wśród Swoich”

Czy łatwo być Polakiem? Polakiem w Polsce? Za granicą?
Czy trudno być cudzoziemcem w Polsce?
Podstawą materiału do książki „Wybieram Polskę” jest obserwacja zmian dokonujących się w Polsce, Europie i na świecie. Na tle problemów globalnych pokazujemy indywidualne przypadki, osoby, historie, osiągnięcia, trudności i sukcesy.
Książka przedstawia wybrane sylwetki uczestniczek oraz osobistości związanych z projektem Miss Egzotica. Projekt jest skierowany do osób mieszkających w Polsce, które pochodzą z obcych krajów lub których przynajmniej jedno z rodziców jest cudzoziemcem.
Prezentuje polskich przedsiębiorców, Polaków – działających z sukcesem za granicą i cudzoziemców działających, inwestujących w Polsce. Przenikanie się różnych światów, różnych światopoglądów, różnych podejść biznesowych i życiowych. Poznajemy Polaków, którzy napełniają nas dumą. Obcokrajowców, ich punkty widzenia, postrzegania Polski i Polaków. Wzajemną synergię, przenikanie, wzbogacanie, docenianie i obopólny szacunek.
Celem podejmowanych działań jest szerzenie wiedzy na temat innych krajów, kultur, przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności za względu na kolor skóry, wiek, płeć, światopogląd, pochodzenie czy narodowość. Poprzez pokazywanie obywatelskiego uczestnictwa obcokrajowców, dobrych praktyk, wzorcowych postaw gospodarczych i moralnych, kwestionujemy stereotypy odnoszące się do imigrantów. Promujemy akceptację, szacunek dla wspólnych wartości. Wskazujemy na integrację jako proces dwukierunkowy, wymagający międzykulturowego dialogu i wzajemnego zrozumienia.
W dniu 7 lutego odbędzie się konferencja prezentująca książkę.
Udostępnij tę stronę

Comments are closed.