Biznes

Współpraca gospodarcza państw, nazywana również polityką współpracy z zagranicą to nic innego jak kształtowanie, za pomocą środków pośrednich i bezpośrednich, stosunków ekonomicznych z zagranicą. Do tej współpracy zalicza się wymianę towarową, wymianę usług oraz obroty kapitałowe.
Celem współpracy gospodarczej jest przede wszystkim zwiększenie udziału gospodarki narodowej w międzynarodowym podziale pracy, osiąganie założonej przez państwo wielkości i struktury (geograficznej i rzeczowej) obrotów, zagwarantowanie optymalnych warunków transakcji, zwiększenie obrotów z tytułu usług, poprawa bilansu handlowego itp.

Afryka Subsaharyjska jest ciekawym rynkiem dla przedsiębiorców nie tylko z Polski, ale z całego świata. Rejon ten, dzięki odkryciom wielu surowców naturalnych stał się dynamicznie rosnącą gospodarką ze stale rosnącym PKB. Przy zrównoważonej polityce, reinwestując przychody ze sprzedaży surowców w rozwój infrastruktury, przetwórstwa surowców, rozwój sektora usług – region ten ma szansę długofalowego wzrostu, oferując chłonny rynek zbytu i dostarczając surowców dla różnych gałęzi polskiego przemysłu.

Polscy przedsiębiorcy posiadając konkurencyjne jakościowo produkty, z towarami producentów z Europy Zachodniej i Ameryki, a o niższej cenie oraz lepsze jakościowo produkty od towarów z Azji są w stanie realnie dostarczać wiele swoich produktów, dóbr inwestycyjnych, maszyn i urządzeń. Ważnym elementem przewagi konkurencyjnej w wielu przypadkach jest zaoferowanie w pakiecie finansowania średnio i długoterminowego w oparciu o kredyty zabezpieczone polisami KUKE. Eksporterzy z Europy, Chin etc. skutecznie podbili te rynki oferując długoterminowe finansowanie na eksportowane towary.
Polska nie jest krajem o znaczeniu globalnym tak jak USA czy Chiny, nie posiadała kolonii w Afryce tak jak Francja, Anglia czy Belgia i brakuje historycznych relacji z krajami Afryki. Jednakże czasami te pozorne plusy konkurentów można przekuć w sukces naszych przedsiębiorstw i skutecznie konkurować na rynkach Afryki Subsaharyjskiej.

Chiny dla porównania dokonały ogromnej penetracji rynków Afryki, zwiększając wymianę handlową z tym regionem z ok 1 mld dolarów US w 1980 roku do ok 10 mld dolarów US w 2000. Aktualnie wymiana ta sięgnęła ponad 200 mld dolarów US. Wielkość gospodarki Chin, w połączeniu z finansowaniem jakie zaoferowano na poziomie rządowym i banków państwowych umożliwiły tak ekspansywny rozwój. Od wielu lat wszyscy przywódcy państw Afryki zapraszani są na coroczne spotkania z najwyższymi władzami Chin. Podobnie próbuje na rynki Afryki wrócić Francja, która historycznie posiadała bardzo bliskie relacje polityczne i gospodarcze z tym regionem. Stany Zjednoczone równie dynamicznie prowadzą swoją politykę konkurując o dostęp do surowców i rynków zbytu.

W wielu miejscach Afryki można spotkać się z pewnym przesileniem relacji z Chinami czy krajów, które kolonizowały ten rejon. Nadwyrężenie tych relacji i chęć dywersyfikacji inwestorów oraz ciekawy mix jaki oferują polscy producenci tj. połączenie światowej jakości z atrakcyjną ceną może być realną szansą dla polskich firm.

Branże produkcji maszyn, w tym maszyn górniczych, biorąc pod uwagę znaczne uzależnienie od surowców naturalnych tego regionu wydaje się jedną z takich szans. Produkcja maszyn rolniczych, kombajnów, traktorów stanowi kolejny przykład, gdzie popyt może spotkać się z atrakcyjnymi produktami wytwarzanymi w Polsce. Produkcja statków, samolotów lekkich, helikopterów czy autobusów posiada również ciekawą ofertę, która spotkać się może z zainteresowaniem w tym regionie. Chęć tych krajów do rozpoczęcia produkcji i przetwórstwa surowców stanowi też pole do zaoferowania swoich usług branży budowlanej, budowy infrastruktury i instalacji przemysłowych.

Afryka Subsaharyjska to praktycznie cała tablica Mendelejewa, platyna (ok. 80% światowych zasobów), chrom (ok. 80%), fosforyty (ponad 70%), złoto, ropa naftowa, uran, miedź, cyna, boksyty etc. Surowce wymagają oczywiście znacznych nakładów inwestycyjnych i konkurencji z globalnymi koncernami, jednakże przy selektywnym podejściu można uzyskać dostęp do surowców w relatywnie atrakcyjnych cenach (ze wszystkimi ograniczeniami infrastrukturalnymi).
Ze względu na braki techniczne, nierozwiniętą infrastrukturę Afryka jest ogromnym polem do popisu dla polskich firm i fachowców.

W ramach działalności Omenaa Foundation chcemy promować polskich przedsiębiorców, pomóc im nawiązać odpowiednie kontakty i rozwinąć tam biznes.
Zapraszamy do współpracy firmy, które chciałyby rozwijać się na terenie Afryki Subsaharyjskiej, chcemy rozwijać polski biznes i polskie marki.