Projekt
Ambasada Tolerancji

Informacja o projekcie
Ambasada Tolerancji to wspólna nazwa projektów, których celem jest szerzenie postaw tolerancji w Polsce. W ramach Ambasady realizujemy projekty: Pufy Edukacyjne, Bluzy Tolerance, Warsztaty "Jesteśmy obywatelami świata", Spotkania Kolorowe Dzieci.
Udostępnij tę stronę

Comments are closed.