Ambasada Tolerancji to wspólna nazwa projektów, których celem jest szerzenie postaw tolerancji w Polsce.

Chcemy nauczać, że świat jest zróżnicowany, a ludzie są kolorowi.
Współczesna rzeczywistość i procesy globalizacji oraz integracja państw, społeczeństw, gospodarek i kultur prowadzi do powstawania społeczeństw wieloetnicznych. Według danych GUS w 2012r. Polacy zawarli ponad 20 tys. związków małżeńskich z obcokrajowcami. Efektem tego jest coraz więcej kolorowych dzieci. Jednym z następstw tego procesu jest wzmożony kontakt odmiennych kultur. Nikt nie może uciec od tej konfrontacji, dlatego edukacja na ten temat jest niezbędna na każdym etapie edukacji. 
Celem projektu jest przekonanie dzieci, a także dorosłych by umiały rozumieć wielość kultur, bo jeśli zrozumieją, nie będą się bać tego, co dla nich jest obce.